Restaurantapäivät

Restaurantapäivät

Tampereen Seudun Molilistit kiittävät RestauRanta 2018 tapahtumaan osallistuneita myyjiä ja yleisöä. Ensi vuonna sitten jälleen tavataan.


RestauRanta 2019