Syyskokous

Tammob syyskokous 15.11.2017 


Tammobin syyskokous pidettiin 15.11.2017 Kangasalan Mobiliassa. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi, että paikalle oli saapunut 38 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Kata ja Martti Piltz jatkoi sihteerinä. Martti Piltz esitteli ”Tulevaisuustyöryhmän” esityksen yhdistyksen strategiaksi ja sen jälkeen vuoden 2018 
toimintasuunnitelman, jotka hallitus oli hyväksynyt aiemmin. Strategiaesitys ja toimintatoiminta suunnitelma hyväksyttiin. Tässä vaiheessa voi vaan todeta, että tulevalle toiminnalle riittää tavoitteita ja haasteita. Esitykset julkaistaan sivustolla myöhemmin. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esittämä talousarvio muutoin, mutta liittymismaksu haluttiin poistaa. 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Piltz, joten hän joutui myöntelemään, että aiemmista puheista joutuu joskus ”pyörtämään” (lupaus lopettaa puheenjohtajuus vuoden 2017 jälkeen). 
Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti Tuukka Perkola, Petri Pessi ja Petri Rannikko. Muut kokousasiat- kohdassa keskusteltiin yhdistyksen taseessa olevan Restaurantarahaston purkamisesta (kirjanpitotoimenpide), yhdistyksen sääntömuutoksesta kunniapuheenjohtajan valitsemiseksi sekä Simo Pyykkösen lausunto Restauranta- toiminimen käytöstä. Varsinkin kaksi 
viimeksi mainittua aihetta tuottivat  lukuisia puheenvuoroja, mutta kuten kokouksen puheenjohtaja totesi, että keskustelua on käyty riittävästi ja ajatuksia on tuotu esille avoimesti. Se riittäköön tällä kertaa!