Syyskokous


Sääennusteissa ennakoitua talvea ennen ehdittiin pitämään yhdistyksen syyskokous Mobiliassa 19.11.2020. Tutuksi tulleen syksyn pimeyden ja märkyyden keskeltä uskaltautui noin 20 urheaa jäsentä kokouspaikalle. Kahvia ja pullaa riitti osallistujille ihan santsikierroksellekin. Kokouksessa tietenkin noudatettiin varoetäisyyksiä ja muitakin nykyhetken hygieniasäädöksiä ja jopa kasvomaskeja oli osalla käytössä. Joten ei olisi ollut maakunnan ”koronanyrkillä” mitään moitittavaa kokoustilasta eikä osallistujien käytöksestä.
Perinteiseen tapaan peejii (Piltz) piti pienen alustuksen yhdistyksen tavoitteita. Aiemmista kokouksista tutuksi tullut, strategiaa kuvaava ”kalanruoto” oli esillä ja siinä kuvattuja toiminnan osa-alueita käytiin pikaisesti lävitse. Tulevan vuoden (2021) painopisteitä yhdistyksen toiminnassa ovat digi-informaatio, jäsenistö, keskusliittoyhteistyö (Sahk), Tampere-strategia sekä Restauranta- tapahtuma. Tavoitteena yleisesti on kehittää viestintää, järjestää ajotapahtumia sekä luoda jäsenille yhdessäolon mahdollisuuksia.
Alustuksen jälkeen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Håkan Sandbacka ja sihteeriksi AP Lällä. Sen jälkeen kokous eteni esityslistan mukaisesti puheenjohtajan tiukassa komennossa. Peejii (Piltz) esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2021, jossa oli tapahtumia jokaiselle kuukaudelle ja parhaimmille (touko-elokuu) jopa useita tapahtumia. Esityslistan muut asiakohdat hyväksyttiin ”mukisematta” kuten palkkiot ja jäsenmaksut (ei muutoksia nykyisiin). AP Lällä esitteli talousarvion, eikä siihenkään ollut osallistujilla mitään kommentoitavaa. Talousarvioesityksessä tulevan vuoden (2021) tulot ja menot arvioitiin samantasoisiksi kuin kuluvan vuoden toteutuneet. Ihmetystä kuitenkin herätti, että verottaja oli jostain syystä halunnut tarkastella yhdistyksen toimintaa tarkemmin ja asettanut maksettavaksi usean tuhannen euron veromaksun elinkeinonharjoittamiseksi katsottavasta toiminnasta (Restauranta).
Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta kohdistui nykyisiin henkilöihin, joten mitään muutosta ei kokouksessa tullut silläkään ”saralla”. Lopuksi peejii (Piltz) toi terveisiä Sahkin yhdistyskokouksesta, joka oli ollut melko sekava. Hallitukseen valittiin jäseniä, jotka olivat sieltä aikaisempina vuosina tippuneet pois, mutta uusi puheenjohtaja sentään saatiin valittua. No ehkä annetaan Sahkin itse tiedottaa kokouksen annista tarkemmin omissa kanavissaan.
Timo V 
(19.11.2020)