Syyskokous 2022

TAMMOBIN SYYSKOKOUS 2022

Syyskokous pidettiin torstai 24.11.2022 klo 18 kerhon omissa tiloissa Restaurannassa. Läsnä oli 18 jäsentä sekä pari puhe- ja äänivallatonta tarkkailijaa muista SAHK:n kerhoista. 

Kokouksen alussa muisteltiin yhdistryksen perustajajäsentä Matti Järvenpäätä hiljaisella hetkellä. Sitten kiitettiin Harri Honkasta Matin muistopuun istuttamisen järjestelyistä.

Kokouksen aiheena on sääntöjen mukaan ensi vuoden toimintasuunnitelman, jäsenmaksun ja talousarvion hyväksyminen sekä puheenjohtajan, hallituksen erovuoroisten jäsenten paikkojen täyttäminen ja tilintarkastajien valinta. Lisäksi määräaikaan mennessä hallitus oli saanut esityksen nuorisojaoksen perustamiseksi. 

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin Håkan Sandbacka.  Sihteeriksi kutsuttiin yhdistyksen rahastonhoitaja Ari Pekka Lällä.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa näillä yhdistyksen kotisivuilla ja se julkaistaan myös Hyrysysy 4/2022 jäsenlehdessä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harri Gröhn ja Jorma Palonen.

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman, joka perustuu yhdistyksen "kalanruoto"-strategiaan, jossa keskeistä on tavoite kasvaa SAHK:n suurimmaksi jäsenyhdistykseksi ja jonka vetovoimana on, että yhdistys on avoin kaikille ottomoottoriautojen mobilistiharrastajille. Toimintasuunnitelma on yhteensopiva SAHK:n tavoitteiden kanssa. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Tulevassa Hyrysysyssä on esitelty toimintasuunntelmaa tarkemmin.

Rahastonhoitaja A-P Lällä esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin. Talousarvio perustuu nykyiseen jäsenmaksuun 45 euroa, josta 27 euroa on SAHK:n jäsenmaksua.  

 Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Martti Piltz. Hallituksessa jatkavat Tuukka Perkola ja Pasi Myllymäki. Erovuoroiset Leila Suutarinen, Ari-Pekka Lällä ja Kalevi Nokkonen valittiin uudestaan. Lisäksi hallitukseen valittiin Petri Kata. 

Yhdistyksen tilintarkastajat Anita Helin ja Jyrki Laiho sekä heidän varahenkilönsä Kari Vuori ja Asko Nieminen olivat antaneet kirjallisen suostumuksensa ja heidän valittiin uudestaan. 

Hallitus esitteli Petri Syväsen esityksen Nuorisojaoksen perustamisesta. Hallitus piti hanketta hyvänä. Kokous päätti, että hallitus ja aloitteen tekijä saavat kehittää talousarvion puitteissa hankkeen kehittämistä.

-mpz 27.12.2022