Syyskokous

Vahdinvaihto

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 23.11.2023 Tampereen Ammattikorkeakoulun (TAMK) tiloissa. Aluksi vierailukohteen edustaja Hannu Kivilinna esitteli oppilaitoksen toimintaa ja sen jälkeen saatiin tutustua oppilaitoksen erilaisiin koulutus- ja laboratoriotiloihin.

Yhdistyksen väistyvä puheenjohtaja Martti Piltz piti pienen alustuksen kokoukselle sekä avasi varsinaisen kokouksen. Alustuksessa hän onnitteli edellisviikonloppuna valittua SAHKin uutta puheenjohtajaa Leila Suutarista. Myös Leila piti oman kiitospuheensa (lyhyen).

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Håkan Sandbacka ja sihteeriksi perinteen mukaisesti hallituksen sihteeri eli Petri Kata. Kokouksessa käytiin lävitse yhdistyksen sääntöjen mukaiset syyskokouksen asiakohdat ilman äänestyksiä. Esitelty toimintasuunnitelma vuodelle 2024 noudattelee aiempien vuosien mallia niin tapahtumien kuin muidenkin tärkeiden toiminta-alueiden osalta. Toimintasuunnitelma esiteltäneen tarkemmin Hyrysysy- lehdessä myöhemmin. Talousarvio vuodelle 2024 esiteltiin myös ja noudattelee edellisen vuoden toteutunutta ja kuluvan vuoden suunniteltua tasoa. Tulevalla tilikaudella pitää erityisesti kulupuolella saada säästötoimenpiteitä ja hallituksessa tarkemmin seurata taloustilanteen kehittymistä.

Toimihenkilöiden valinnassa ei siis tarvittu tällä(kään) kertaa suorittaa äänestyksiä. Kokouksessa valittiin ehdotuksen mukaisesti seuraavaksi kalenterivuodeksi puheenjohtajaksi Petri Kata. Hallituksen erovuoroiset jäsenet (Tuukka Perkola ja Pasi Myllymäki) valittiin uudelleen ja heidän lisäkseen uudeksi jäseneksi hallitukseen valittiin Mikko Heimo. Tilintarkastajiksi valittiin Juha Järvisalo (HT-tilaintarkastaja) ja Satu Sullanmaa (HT-tilintarkastaja), toiminnantarkastajaksi Jyrki Laiho sekä varatilintarkastajiksi Asko Nieminen sekä Sami Saunajoki.

Kokouksen päätteeksi Håkan Sandbacka kiitti Martti Piltziä toiminnastaan yhdistyksen puheenjohtajana. Myös yhdistyksen uusi puheenjohtaja kiitti kokousta luottamuksesta. Hän totesi, että vielä työelämässä ollessaan hän ei itse ehdi lukuisia yhdistyksen asioita hoitamaan. Tämän vuoksi jatkossa tullaan ottamaan toimikuntatoimintamallit käyttöön ja niiden työskentelyyn halutaan mukaan myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Myös yhdistyksen talouden kuluihin tullaan kiinnittämään entistä tarkemmin huomiota.

 

Kokousterveisin Timo Viita-aho

Kuvia syyskokouksesta myös Kuvat-osiossa