Kevätkokous

Kevätkokous 21.3.2018

Tampereen Seudun Mobilistit ry:n kevätkokous pidettiin keskiviikkona 21.3. Vehoniemellä. Ennen kokousta juotiin kahvit ja Leila mainosti tulevaa 150-vuotispäivää helatorstaina 10. toukokuuta, jolloin Leila, Vehis ja Leilan isoisän perustama kuljetusliike viettävät juhlia. Lue tarkemmin Hyrysysystä.
Yhdistyksen puheenjohtaja Martti Piltz avasi kokouksen, kiitti Leilaa tilasta ja tarjouksista. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Håkan Sandbacka. Hän kutsui sihteeriksi yhdistyksen sihteerin Petri Pessin. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Reijo Pirinen ja Risto Salonen. Läsnä oli 40 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa oli kolme asiaa sääntöjen 11. pykälän mukaisesti: toimintakertomus 2017, tilinpäätös 2017 ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli materiaalit, joista ei syntynyt keskustelua. Sandbacka takoi päätökset nopeasti pöytään. Todettiin, että toimintakertomuksessa oli kutsuttu Teivon ravirataa Vermoksi. Se korjattiin. Tilinpäätös oli budjetoitua huonompi johtuen tulojen jäämisestä alle budjetoidun. Tiliasioista ei kukaan halunnut keskustella, joten tili- ja vastuuvapaus myönnettiin asianomaisille yksimielisesti. Kokous päättyi klo 18.48.
Kevätkokouksen pöytäkirja julkaistaan nettisivuillamme heti, kun pöytäkirjan tarkastajien nimikirjoitukset on saatu. Seuraavan kerran yhdistyksen vuosikokous (Syyskokous) pidetään Tampereella eli palataan vanhaan käytäntöön, että vuosikokous on yhdistyksen kotipaikalla ja jäsenistön valtaosan kotipaikkakunnalla.