Konservointi

Konservointi 12.2.2018

Ajoneuvon konservointi on herättänyt näköjään yhä useammat ajoneuvojen kulttuuriperinnöstä kiinnostuneet henkilöt miettimään sitä, miten vanhaa ajoneuvoa tulisi käyttää ja käsitellä niin, ettei se vahingoitu tai tuhoudu ennen aikojaan. Museoalalla esineiden tallentamista ja säilyttämistä eli 
konservointia on tutkittu jo ainakin vuosisadan verran. Se on museoiden ydintoimintaa ja sitä tekevät siihen koulutetut henkilöt.   
Veteraanimoottoripyöräklubin piirissä vuosituhannen vaihteen kieppeillä heräsi ajatus, miten ajelu vanhalla ajoneuvolla ja sen alkuperäisenä säilyttämisen voisi yhdistää. Simo I. (lue Ensimmäinen) Nieminen lähti tutkimaan sekä kirjoja että moottoripyöriä, miten perinnearvoja siis ajoneuvon käytön jälkiä ja aitoja, alkuperäisiä rakenteita ja ulkonäköä voi säilyttää, mutta siten, että 
”Museoajoneuvopykälän” liikennekelpoisuus saavutetaan. Tärkeintä on tietysti, että ajoneuvolla on asianmukainen säilytystila, joka suojaa sitä luonnonvoimilta ja fyysisiltä vaurioilta. Simo I. Nieminen esitelmöi konservoinnin ja entisöinnin eroista. Lisäksi hän esitti kokeilemiaan kemiallisia ja fysikaalisia menetelmiä, joilla metallia voidaan käsitellä tuhoamatta alkuperäisiä pinnoitteita.  
Kun Mobilia lähti 2007 veteraaniajoneuvoharrastajajärjestöjen kanssa vetämään ajoneuvojen konservointityöryhmää, työryhmään luonnollisesti kutsuttiin Trafi ja konservoinnin asiantuntemus Metropolia ammattikorkeakoulusta mukaan. Trafi hoiti nopeasti tarvittavat muutokset omaan katsastusohjeistukseensa ja Ajoneuvolakiin. Kulttuuriperinnön tallentamisessa keskeisintä on tiedon tallentaminen. Siksi konservoidulta ajoneuvolta Trafin toimintaohjeissa edellytetään konservointiselvityksen tekoa. Konservointi suunnitelman ja selvityksen ohjeet löytyvät ainakin VMPK:n nettisivuilta. Projektipäällikkö Anni Antila esitteli Riihimäen museon Fordson Sussex- paloauton konservointiselvityksen ja kuinka auton kunnostus museoajoneuvoksi sujui. Keskustelua aiheesta riitti niin pitkään, että kiire tuli, että ehti seuraavana päivänä töihin. 
Trafin määräys: TRAFI/8926/03.04.03.03/2011

  
Terveisin, 
Martti Piltz 

Anni Antila Riihimäen museo
Simo.I.Nieminen